Katinat Saigon Kafe – 91 Đồng Khởi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 91 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3825 6679
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.747.517, 10.670.432.579.999.900


Địa chỉ Katinat Saigon Kafe ở đâu?

91 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Katinat Saigon Kafe như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  An House Coffee, Phường 10