Kem Ý Gelato, Bình Hưng Hoà A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 097 288 37 71
Trang web
Vị trí chính xác 10.777.044, 10.660.382.399.999.900


Địa chỉ Kem Ý Gelato ở đâu?

15 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Kem Ý Gelato như thế nào?

Thứ Năm:[08:30-17:30], Thứ Sáu:[08:30-17:30], Thứ Bảy:[08:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-17:30], Thứ Ba:[08:30-17:30], Thứ Tư:[08:30-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  THE K'REM SOLUTIONS - 7 Gò Dầu