Kem Yuri, Phú Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 278 Hòa Bình, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0794 418 188
Trang web
Vị trí chính xác 10.772.600.299.999.900, 1.066.267.201


Địa chỉ Kem Yuri ở đâu?

278 Hòa Bình, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Kem Yuri như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Kem Số 1 Tràng Tiền, Phường 6