Kentattoo – 35 Hạnh Thông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 35 Hạnh Thông, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0367 788 897
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.247.749, 1.066.807.754


Địa chỉ Kentattoo ở đâu?

35 Hạnh Thông, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Kentattoo như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Việt phạm tattoo - 14 Đ. Đỗ Thúc Tịnh