Khách Sạn Aluna Bến Thành – 48-50 Nguyễn An Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 48-50 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3939 0048
Trang web alunahotel.com.vn
Vị trí chính xác 10.771.842.399.999.900, 1.066.965.369


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ, 2PXF+7CG