Khách sạn Bảo Long. – 217 Đinh Bộ Lĩnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 217 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3511 1272
Trang web
Vị trí chính xác 108.109.281, 10.670.904.379.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Trọ Nguyễn Thị Ánh Sương, Tân Thành