Khách Sạn Bảo Trân 2 – 666 Đường 3/2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 666 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3868 8290
Trang web baotranhotel.com
Vị trí chính xác 107.654.047, 1.066.612.735


Địa chỉ Khách Sạn Bảo Trân 2 ở đâu?

666 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Khách Sạn Bảo Trân 2 là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/MassageBaoTran/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Căn hộ Miễn phí đưa đón Sân bay - 1 Bạch Đằng