Khách Sạn Bàu Cát – 24 Bàu Cát 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 24 Bàu Cát 7, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3849 3207
Trang web zoombookdirect.com
Vị trí chính xác 10.790.199.999.999.900, 1.066.417.477


Hình ảnh

Xem thêm:  RIVERGATE SERVICED APARTMENT - 151 Bến Vân Đồn