Khách sạn bình an 3 – 28 Bình Giã

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28 Bình Giã, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 812 48 78
Trang web
Vị trí chính xác 10.799.766, 106.644.615


Địa chỉ Khách sạn bình an 3 ở đâu?

28 Bình Giã, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Khách sạn bình an 3 là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/yourbesthotel/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Doanh Nghiệp xã hội Nhà May Mắn, Khu phố 22