Khách Sạn Duy Tân 2, D15/6B

Thông tin địa điểm

Địa chỉ D15/6B, Âp 4، Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 277 20 40
Trang web
Vị trí chính xác 10.700.134, 1.065.801.539


Hình ảnh

Xem thêm:  De Journey Hostel - 203 Phạm Ngũ Lão