Khách sạn Golda – 37 Thuận Kiều

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 37 Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3955 0981
Trang web golda.vn
Vị trí chính xác 107.564.879, 10.665.811.839.999.900


Địa chỉ Khách sạn Golda ở đâu?

37 Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Khách sạn Golda là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/khachsangolda/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Cao Sơn Lâm - 4 Đ. Số 2