Khách sạn Good For You – 90-92 Số 20

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 90-92 Số 20, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0356 730 037
Trang web
Vị trí chính xác 107.977.911, 106.729.213


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Avata - 19 Lê Văn Phan