Khách Sạn Hoàng Diệu 1 – 405 Minh Phụng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 405 Minh Phụng, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3963 4397
Trang web
Vị trí chính xác 107.602.713, 1.066.441.045


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Diamond - 133 Nguyễn Đình Chính