Khách Sạn Hoàng Hải – 57 Số 41

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 57 Số 41, Phường 6, 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3943 5367
Trang web
Vị trí chính xác 10.759.002.599.999.900, 10.670.097.469.999.900


Địa chỉ Khách Sạn Hoàng Hải ở đâu?

57 Số 41, Phường 6, 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Khách Sạn Hoàng Hải là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/GoldenSeaHotel/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Minh Quân 2 - 700 Hà Huy Giáp