Khách Sạn Hồng Hà – 2A Nguyễn Thị Minh Khai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3911 8778
Trang web
Vị trí chính xác 10.790.569.999.999.900, 1.067.047.046


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Bích Thu - 204 Đường Hiệp Thành 17