Khách Sạn Long Sơn – 14 Số 3 Cư Xá Lữ Gia

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Số 3 Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3868 5272
Trang web
Vị trí chính xác 107.735.994, 1.066.559.707


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn PHÚC KHANG - 6 Đ. Cách Mạng Tháng 8