Khách Sạn Mộc Lan – 79 Hoa Hồng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 79 Hoa Hồng, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3517 1513
Trang web hotelmoclan.com
Vị trí chính xác 107.968.312, 1.066.895.299


Địa chỉ Khách Sạn Mộc Lan ở đâu?

79 Hoa Hồng, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Khách Sạn Mộc Lan là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/moclanhotel/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Majestic Saigon, 1 Đồng Khởi