Khách Sạn Ngân Hà – 406 Trần Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 406 Trần Phú, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3853 9936
Trang web
Vị trí chính xác 10.753.056.599.999.900, 1.066.682.585


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Hoàng Tuấn, Phường 8