Khách Sạn Phương Nghi – 449 Sư Vạn Hạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 449 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3865 6405
Trang web
Vị trí chính xác 10.773.055, 10.666.884.759.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  C Central Hotel - 216 Đề Thám