Khách San Phương Nguyệt – 2 Lô C

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Lô C, khu phố 3, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0396 499 979
Trang web
Vị trí chính xác 10.869.823, 1.067.371.304


Xem thêm:  GreenTree Hotel Vietnam, P