Khách Sạn Q7, 31 Nguyễn Thị Thập

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31 Nguyễn Thị Thập, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0334 630 302
Trang web
Vị trí chính xác 107.382.671, 1.067.139.043


Hình ảnh

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN EROS 2, Phường 10