Khách Sạn Ruby – 137 Đường CN11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 137 Đường CN11, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3816 0663
Trang web rubyorienthotel.com
Vị trí chính xác 10.809.316.599.999.900, 1.066.099.941


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Ngân Hà - 406 Trần Phú