Khách Sạn Tản Đà – 22 Tản Đà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 22 Tản Đà, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3855 5711
Trang web
Vị trí chính xác 107.511.605, 1.066.647.005


Hình ảnh

Xem thêm:  Wonder Hotel, Số 1