Khách Sạn Thời Yến – 5A QL22

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5A QL22, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 398 18 87
Trang web
Vị trí chính xác 108.457.209, 106.613.625


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Viet Nam Star - 37/68 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh