Khám Nam Khoa – Cắt Bao Quy Đầu ngoài giờ Thủ Đức – 206 Đặng Văn Bi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 206 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0797 995 450
Trang web suckhoedoisong24h.webflow.io
Vị trí chính xác 108.487.555, 1.067.593.797


Địa chỉ Khám Nam Khoa - Cắt Bao Quy Đầu ngoài giờ Thủ Đức ở đâu?

206 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khám Nam Khoa - Cắt Bao Quy Đầu ngoài giờ Thủ Đức như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  tuong chau pharma, 172 Đ. Lâm Văn Bền