Khánh Võ Garden – 15, 20 Đ. Song Hành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15, 20 Đ. Song Hành, P, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 092 848 77 77
Trang web nhavuonkhanhvo.com
Vị trí chính xác 10.842.571.099.999.900, 1.066.187.303


Địa chỉ Khánh Võ Garden ở đâu?

15, 20 Đ. Song Hành, P, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khánh Võ Garden như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-18:30], Thứ Ba:[07:00-18:30], Thứ Tư:[07:00-18:30], Thứ Năm:[07:00-18:30], Thứ Sáu:[07:00-18:30], Thứ Bảy:[07:00-18:30], Chủ Nhật:[07:00-18:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Vườn Cây Việt, Phú Thạnh