Khoa Lý luận Chính trị, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 155 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3863 2052
Trang web huflit.edu.vn
Vị trí chính xác 107.760.184, 1.066.674.912


Hình ảnh

Xem thêm:  Khoa Kỹ Thuật Hóa Học - Đại Học Bách Khoa, Phường 14