Khoan Giếng – Điện Cơ Nguyên, 13 đường 779 ấp xóm thuốc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 13 đường 779 ấp xóm thuốc, An Phú, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 835 48 75
Trang web
Vị trí chính xác 111.120.871, 1.065.086.425


Địa chỉ Khoan Giếng - Điện Cơ Nguyên ở đâu?

13 đường 779 ấp xóm thuốc, An Phú, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khoan Giếng - Điện Cơ Nguyên như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Tnhh Tmdv Tường Viên - Đại Lý Yamaha 3S Tường Viên - Cn 3, Tân Tạo