Khu công nghiệp Chà Là, Ấp lang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 75VX+2RV, Ấp lang, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3777 999
Trang web
Vị trí chính xác 11.292.612.199.999.900, 10.619.954.779.999.900


Địa chỉ Khu công nghiệp Chà Là ở đâu?

75VX+2RV, Ấp lang, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu công nghiệp Chà Là như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Garage Ô Tô Đại Lợi - 79 QL1A