Khu công nghiệp Hựu Thạnh – QC9X+H9R, Unnamed Road

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QC9X+H9R, Unnamed Road, Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 094 355 06 68
Trang web
Vị trí chính xác 10.768.984.099.999.900, 10.644.837.539.999.900


Xem thêm:  Sài Gòn Ford Quận 8, Phường 3