Khu Du Lịch Biển Đá Vàng Kê Gà – Tân Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tân Thành, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 090 173 82 39
Trang web khudulichbiendavang.com
Vị trí chính xác 1.070.052, 1.079.921.323


Hình ảnh

Xem thêm:  Khu Du Lịch Biển Tân Thành - ấp Cầu Muống