Khu du lịch Bình Quới 3 – 1019 Bình Quới

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1019 Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3556 3417
Trang web binhquoi.vn
Vị trí chính xác 10.821.050.699.999.900, 10.672.686.589.999.900


Địa chỉ Khu du lịch Bình Quới 3 ở đâu?

1019 Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu du lịch Bình Quới 3 như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00]

Địa chỉ email của Khu du lịch Bình Quới 3 là gì?

contact@binhquoi.vn, binhquoi1@binhquoi.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Tráng Boymade, Phường 5