Khu liên hợp Xử lý Chất thải Đa Phước, Liên Ấp 1-2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Liên Ấp 1-2, Đa Phước, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3778 0588
Trang web vnwaste.com
Vị trí chính xác 106.654.252, 1.066.655.747


Địa chỉ Khu liên hợp Xử lý Chất thải Đa Phước ở đâu?

Liên Ấp 1-2, Đa Phước, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu liên hợp Xử lý Chất thải Đa Phước như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thu Mua Phế Liệu, Bình Chiểu