Khu Nghỉ Dưỡng Ven Sông Hương Sen – Bình Mỹ (Huong Sen Resort), 25 đường 176

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25 đường 176, Bình Mỹ, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 909 50 94
Trang web 028 3892 0439
Vị trí chính xác Tân An Hội, Tổ chức


Xem thêm:  Sushi Cô Chủ Hoa Mai (ƯMÊ SACHI), Phường 2