Khu nghỉ mát Kỳ Nam – Phan Đức

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Phan Đức, Long Hoà, Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3893 7939
Trang web khunghimatkynam.com
Vị trí chính xác 103.941.216, 10.693.397.089.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Cồn Bửng - QL57