Khu Vui Chơi Kidcity, 5 Đ. Đặng Thúc Vịnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5 Đ. Đặng Thúc Vịnh, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 266 19 59
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.944.561, 1.066.203.724


Địa chỉ Khu Vui Chơi Kidcity ở đâu?

5 Đ. Đặng Thúc Vịnh, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu Vui Chơi Kidcity như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lamenda Cafe & Restaurant, 41 Thủ Khoa Huân