Ki Store – 122 Nguyễn Hậu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 122 Nguyễn Hậu, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0799 484 494
Trang web
Vị trí chính xác 10.789.678.199.999.900, 106.634.965


Địa chỉ Ki Store ở đâu?

122 Nguyễn Hậu, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ki Store như thế nào?

Thứ Ba:[12:00-21:00], Thứ Tư:[12:00-21:00], Thứ Năm:[12:00-21:00], Thứ Sáu:[12:00-21:00], Thứ Bảy:[12:00-21:00], Chủ Nhật:[12:00-21:00], Thứ Hai:[12:00-21:00]

Mạng xã hội của Ki Store là gì?

facebook: https://www.facebook.com/kistoree/
instagram: https://www.instagram.com/kistoree/

Hình ảnh

Xem thêm:  Hẻm Store - 265 Nguyễn Đình Chiểu