Kichi Kichi Nguyễn Văn Trỗi – 197 Nguyễn Văn Trỗi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 197 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7300 0216
Trang web
Vị trí chính xác 10.796.817.599.999.900, 1.066.731.954


Địa chỉ Kichi Kichi Nguyễn Văn Trỗi ở đâu?

197 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Kichi Kichi Nguyễn Văn Trỗi như thế nào?

Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-00:00], Thứ Năm:[00:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  QUÁN ĂN TÙNG KÝ, Phường 13