KIKAHI GARDEN, Long Thạnh Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 559 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 71216, Việt Nam
Số điện thoại 094 605 09 11
Trang web kikahi.vn
Vị trí chính xác 10.837.467.499.999.900, 1.068.298.343


Địa chỉ KIKAHI GARDEN ở đâu?

559 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 71216, Việt Nam

Giờ làm việc của KIKAHI GARDEN như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Gấu Con Flower - 968 Đường 3/2