Kim Thanh Wine – 197 Hà Huy Giáp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 197 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0355 353 838
Trang web kimthanhwine.com
Vị trí chính xác 108.579.841, 1.066.797.673


Địa chỉ Kim Thanh Wine ở đâu?

197 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Kim Thanh Wine như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Bia Số 3 - 49 Tổ 32 KP2