KimLiên Buiding – 8 Đ. Bạch Đằng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8 Đ. Bạch Đằng, Phường 24, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3511 4068
Trang web
Vị trí chính xác 10.803.778.399.999.900, 1.067.053.194


Hình ảnh

Xem thêm:  Asia Hotel - RP39+H3H, Võ Oanh