Koifi Kai Roasted Coffee, Phước Kiển

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1124 Đ. Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 778 99 87
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.705.824, 1.067.035.488


Địa chỉ Koifi Kai Roasted Coffee ở đâu?

1124 Đ. Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Koifi Kai Roasted Coffee như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  TM Coffee Site, 3 Phạm Văn Hai