Ký túc xá quận 7 – 71/7L Tân Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 71/7L Tân Mỹ, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 168 39 21
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.477.818, 10.672.017.869.999.900


Địa chỉ Ký túc xá quận 7 ở đâu?

71/7L Tân Mỹ, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Ký túc xá quận 7 là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/Nhatroquan7S/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  NHÀ NGHỈ NHUNG TRANG, Tân Biên