La Haye Kitchen & Bar – SALA, 22 – 24 Khu Đô Thị SALA, Đ. Số 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 22 – 24 Khu Đô Thị SALA, Đ. Số 5, An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 108 84 88
Trang web lahayevietnam.com
Vị trí chính xác 107.728.366, 10.672.549.769.999.900


Địa chỉ La Haye Kitchen & Bar - SALA ở đâu?

22 – 24 Khu Đô Thị SALA, Đ. Số 5, An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của La Haye Kitchen & Bar - SALA như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00], Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-23:00], Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  La Haye Kitchen & Bar - DIAMOND, Đ. Đảo Kim Cương