Laha Coffee – 283 Hồng Bàng, Q.5 – 283 Hồng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 283 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 72714, Việt Nam
Số điện thoại 090 789 29 45
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.754.819.999.999.900, 1.066.608.102


Địa chỉ Laha Coffee - 283 Hồng Bàng, Q.5 ở đâu?

283 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 72714, Việt Nam

Giờ làm việc của Laha Coffee - 283 Hồng Bàng, Q.5 như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00]

Mạng xã hội của Laha Coffee - 283 Hồng Bàng, Q.5 là gì?

facebook: https://www.facebook.com/283HongBangQ5

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Vua Ăn Vặt - 13 Đ. Bình Chiểu