Laikee Mì Gia, 69 Đ. Ng. Quyền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 69 Đ. Ng. Quyền, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6275 9398
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.753.114.499.999.900, 1.066.665.173


Địa chỉ Laikee Mì Gia ở đâu?

69 Đ. Ng. Quyền, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Laikee Mì Gia như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30], Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:30], Thứ Ba:[08:00-22:30]

Mạng xã hội của Laikee Mì Gia là gì?

facebook: https://www.facebook.com/laikeenoodlehouse
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U17FsvzaZcI

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Parsley - 130 Đ. Nguyễn Trãi