Làng Nướng Nam Bộ – 49 Hòa Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 49 Hòa Bình, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3865 0171
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.769.690.599.999.900, 1.066.357.735


Địa chỉ Làng Nướng Nam Bộ ở đâu?

49 Hòa Bình, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Làng Nướng Nam Bộ như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Agave Saigon Mexican Bistro, Phường Nguyễn Thái Bình