Lẩu Cá Đuối, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 345 Đ. Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 892 03 48
Trang web
Vị trí chính xác 10.765.826.899.999.900, 106.654.309


Địa chỉ Lẩu Cá Đuối ở đâu?

345 Đ. Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Lẩu Cá Đuối như thế nào?

Thứ Ba:[16:00-22:30], Thứ Tư:[16:00-22:30], Thứ Năm:[16:00-22:30], Thứ Sáu:[16:00-22:30], Thứ Bảy:[16:00-22:30], Chủ Nhật:[16:00-22:30], Thứ Hai:[16:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Đông Hồ - 39A Hà Huy Giáp