Lấy máu xét nghiệm tại nhà TPHCM Xét nghiệm máu tại nhà Chăm sóc sức khỏe tại nhà MHC, 601/4 Đ. Cách Mạng Tháng 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 601/4 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 179 50 50
Trang web 1900 1822
Vị trí chính xác Phường 5, Nhà hàng,Nhà hàng pizza