Layla – Eatery & Bar – Second floor, 63 Đông Du

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Second floor, 63 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3827 2279
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.775.405, 1.067.041.467


Địa chỉ Layla - Eatery & Bar ở đâu?

Second floor, 63 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Layla - Eatery & Bar như thế nào?

Thứ Hai:[16:00-01:00], Thứ Ba:[16:00-01:00], Thứ Tư:[16:00-01:00], Thứ Năm:[16:00-01:00], Thứ Sáu:[16:00-02:00], Thứ Bảy:[16:00-02:00], Chủ Nhật:[16:00-01:00]

Mạng xã hội của Layla - Eatery & Bar là gì?

facebook: https://www.facebook.com/LaylaEateryandBarHCM/
instagram: https://www.instagram.com/layla.eateryandbar/

Hình ảnh

Xem thêm:  Broma Not A Bar - 41 District